• Oferta edukacyjna

     • Katolickie Liceum Ogólnokształcące

     • Klasa 1a

      Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, biologia, trzeci przedmiot do wyboru

      Nauczane języki obce: jezyk angielski, język niemiecki, język hiszpański

      Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, języki obce

      Klasa 1b

      Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, trzeci przedmiot do wyboru

      Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki, język hiszpański

      Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, języki obce, geografia

      Klasa 1c

      Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polsk, historia, trzeci przedmiot do wyboru

      Nauczane języki obce: jezyk angielski, język niemiecki, język hiszpański

      Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, języki obce

      Klasa 1d

      Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, biologia, trzeci przedmiot do wyboru

      Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki, język hiszpański

      Przedmioty punktowane: język polski, biologia, języki obce

      Klasa 1e

      Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski,  język angielski, język hiszpański

      Nauczane języki obce: język angielski, język hiszpański, język niemiecki

      Przedmioty punktowane: język polski, języki obce