• Kaplica

        • Istotnym rysem wychowawczym naszej szkoły są wartości chrześcijańskie. Dlatego bardzo ważnym miejscem jest Kaplica szkolna.